Śladami sitarzy, Singera i ulanowskich flisaków

ŚLADAMI SITARZY, SINGERA I ULANOWSKICH  FLISAKÓW

Wędrując do Ulanowa nie można było nie zawitać do Biłgoraja, a to z dwóch powodów : zachowanej oryginalnej zagrody sitarskiej i powstającego Miasteczka Kresowego. Skansen „Zagroda Sitarska” –  to muzeum obrazujące dawne tradycje sitarskie i wygląd typowej biłgorajskiej zabudowy z XVI-XIX, Pierwsi sitarze przywędrowali do Biłgoraja na początku XVII w. z Mazowsza, napotykając tutaj niezwykle dogodne warunki do rozwoju tego rzemiosła. Okoliczne obszary leśne i bagienne, gdzie było pod dostatkiem drewna, łyka i łozy, ułatwiały zdobywanie surowców potrzebnych do produkcji. Z drugiej strony, słabe gleby uniemożliwiały rozwój na terenie miasta zajęć rolniczych, wskutek czego istniała duża podaż siły roboczej. Sitarstwo i przetacznictwo to zawody, które przyczyniły się do rozsławienia miasta w XVIII i XIX wieku. Biłgoraj zasłynął  w Polsce, Europie i nie tylko w Europie. Sitarze rozpoczęli budowę nowych domów w układzie reprezentowanym przez zachowaną do dzisiaj „zagrodę sitarską” unikatową w skali kraju. Podstawową jednostką wytwórczą był rodzinny warsztat sitarski. Najbardziej barwną i charakterystyczną stroną zawodu sitarskiego był handel gotowymi sitami.

Ale Biłgoraj to nie tylko Zagroda Sitarska ale także – ,,Miasteczko Kresowe ‘’ rekonstrukcja miasteczka kresowego, które było prawdziwym miszmaszem kulturowym. Ślady polsko-żydowsko-tatarskich tradycjach znajdziemy w powstającym tu „Mieście na szlaku kultur”.

 

W powstającym miasteczku znajduje się   Muzeum Singera, oraz rekonstrukcja  XVII-wiecznej drewnianej synagogi z Wołpy – jednej z najpiękniejszych synagog II Rzeczypospolitej. Z głowami pełnymi wrażeń grupa udała się do Ulanowa – „Galicyjskiego Gdańska” , „Małego Gdańska” gdzie tradycje flisackie wpisane są na KRAJOWĄ LISTĘ NIEMATERIALNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO. Uczestnikom wycieczki zaprezentowano film dokumentalny „Flisackie Tradycje Ulanowa”, grupa zwiedziła Kościół filialny pw. św. Trójcy (tzw. flisacki), Muzeum Flisactwa Polskiego, odbyła spacer po urokliwej zabytkowej dzielnicy flisackiej Ulanowa, po czym wzięła udział w spływie na tratwach Sanem.

Po zakończonym spływie nastąpiła degustacja dań flisackich ( boszczu, kociołka flisackiego, chleba flisackiego ze skwarkami, proziaczków), a i do kawy były też słodkości. Dobra atmosfera i muzyka na przystani flisackiej sprzyjały wspólnej zabawie.   

0 comments on “Śladami sitarzy, Singera i ulanowskich flisakówAdd yours →

Dodaj komentarz