O fundacji

Fundacja „Wczoraj i Dziś dla Jutra”

NIP: 7142046033 * REGON: 362131428 * KRS: 0000569230
Bank BGŻ PNB PARIBAS S.A. nr konta: 55160014461841971100000001

jest pozarządową organizacją
realizującą swoje cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej

organ nadzorujący Fundację – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 Nasze cele:

ochrona i podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz innych niematerialnych dóbr kultury, wzmacnianie poczucia tożsamości i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem kulturowym, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocja dziedzictwa kulturowego

prowadzenie edukacji pozaszkolnej związanej z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym regionu

zaktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego m.in. w oparciu o zasoby kulturowe i przyrodnicze

kształtowanie i popularyzowanie postaw w zakresie ekologii, działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, m.in. upowszechnianie idei i zasad ruchu slow food (ruchu w obronie tradycyjnej żywności)

działalność na rzecz dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych

podejmowanie i wspieranie działań na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku osób starszych, osób niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży (organizacja rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów, kolonii, obozów)

podejmowanie i wspieranie współpracy przygranicznej i międzyregionalnej, podejmowanie działań na rzecz Polaków zamieszkujących tereny dawnych Kresów

 Zarząd Fundacji:


Prezes Zarządu – Małgorzata Zdzienicka

Małgorzata  Zdzienicka –absolwentka  Akademii  Rolniczej w Lublinie, Wydziału Ogrodniczego, ukończone kursy przewodnickie, pilockie, szkolenia  związane z pozyskiwaniem funduszy dla  NGO m.in. ,,Fundusze unijne w  turystyce ‘’,  ,,Sporządzanie  wniosków o dotacje z Unii Europejskiej  z zakresu turystyki ‘’ ,  ,,Warsztaty z budowy produktu turystycznego ‘’; własna  działalność  gospodarcza – usługi  ubezpieczeniowe, przewodnickie , pilotaż wycieczek, przygotowywanie wniosków, projektów w celu pozyskiwania funduszy dla Fundacji.

 


V-ce Prezes Zarządu – Katarzyna Zdzienicka

Katarzyna Zdzienicka– absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Kierunek Zdrowie Publiczne, Terapeuta Zajęciowy, m.in. ukończone kursy kwalifikacyjne –Kynoterapia i Alpakoterapia. Aktualnie pracownik Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

CZŁONKOWIE  ZARZĄDU  FUNKCJE  PEŁNIĄ  SPOŁECZNIE

tel. +48 604 200 733

e-mail – zarzad (at) fwdj.pl
lub: fundacja.wczoraj.dzis.jutro (at) poczta.onet.pl

Zachęcamy do wsparcia naszych działań:
Bank BGŻ PNB PARIBAS S.A. nr konta: 55160014461841971100000001

 

Facebook (profil Fundacji)

Facebook (Lubelskie wędrówki kulinarno – krajoznawcze)