Nasze projekty

Nasza Fundacja powstała jesienią 2016 roku. Od chwili powstania aktywnie realizuje różnorodne, inspirujące oraz pożyteczne projekty.

Nasze projekty realizujemy jako zadania publiczne, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podejmujemy projekty z obszarów pożytku publicznego:

  • dziedzictwa narodowego,
  • kultury,
  • edukacji,
  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży,
  • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • turystyki, krajoznawstwa.

Nasza Fundacja już trzykrotnie zdobyła status Partnera  SEZONU LUBLIN w latach 2016, 2017, 2018. Status ten daje nam możliwość organizowania ciekawych działań na rzecz mieszkańców Lublina i  regionu oraz turystów odwiedzających Lublin i Lubelszczyznę.

Nasza Fundacja organizuje również m.in. kiermasze produktów lokalnych i regionalnych.

Realizujemy wiele różnorodnych, ciekawych projektów
zobacz NASZE PROJEKTY

 

0 comments on “Nasze projektyAdd yours →

Dodaj komentarz